Uses of Interface
org.netbeans.modules.bpel.model.api.Else

Packages that use Else
org.netbeans.modules.bpel.model.api   
org.netbeans.modules.bpel.model.api.support   
org.netbeans.modules.bpel.model.impl   
 

Uses of Else in org.netbeans.modules.bpel.model.api
 

Methods in org.netbeans.modules.bpel.model.api that return Else
 Else BPELElementsBuilder.createElse()
           
 Else If.getElse()
           
 

Methods in org.netbeans.modules.bpel.model.api with parameters of type Else
 void If.setElse(Else value)
          Set new value as Else entity.
 

Uses of Else in org.netbeans.modules.bpel.model.api.support
 

Methods in org.netbeans.modules.bpel.model.api.support with parameters of type Else
 void BpelModelVisitor.visit(Else els)
          Visit Else element.
 void BpelModelVisitorAdaptor.visit(Else els)
          Visit Else element.
 void EntityTypeNameVisitor.visit(Else els)
           
 

Uses of Else in org.netbeans.modules.bpel.model.impl
 

Classes in org.netbeans.modules.bpel.model.impl that implement Else
 class ElseImpl
           
 

Methods in org.netbeans.modules.bpel.model.impl that return Else
 Else BpelBuilderImpl.createElse()
           
 Else IfImpl.getElse()
           
 

Methods in org.netbeans.modules.bpel.model.impl with parameters of type Else
 void IfImpl.setElse(Else value)
           
 void SyncUpdateVisitor.visit(Else els)