Uses of Interface
org.netbeans.modules.bpel.model.xam.spi.ExternalModelRetriever

Packages that use ExternalModelRetriever
org.netbeans.modules.bpel.model.impl.references   
 

Uses of ExternalModelRetriever in org.netbeans.modules.bpel.model.impl.references
 

Classes in org.netbeans.modules.bpel.model.impl.references that implement ExternalModelRetriever
 class ExternalModelRetrieverImpl